لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران قیمت انواع مش - دوشنبه 4 بهمن 1395 - سامانه آهن ۲۰  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع مش - دوشنبه 4 بهمن 1395

نوع مش ضخامت چشمه ابعاد تولید قیمت بنگاه قیمت کارخانه
6 10*10 فولاد ساینت 24000
6 15*15 فولاد ساینت 22000
6 20*20 فولاد ساینت 22000
6 25*25 فولاد ساینت 2100
6 30*30 فولاد ساینت 21000
8 10*10 فولاد ساینت 21000
8 15*15 فولاد ساینت 21000
8 20*20 فولاد ساینت 21000
8 25*25 فولاد ساینت 21000
8 30*30 فولاد ساینت 21000
10 10*10 فولاد ساینت 22000
10 15*15 فولاد ساینت 22000
10 20*20 فولاد ساینت 22000
10 25*25 فولاد ساینت 22000
10 30*30 فولاد ساینت 22000
12 10*10 فولاد ساینت 23500
12 15*15 فولاد ساینت 23500
12 20*20 فولاد ساینت 23500
12 25*25 فولاد ساینت 23500
12 30*30 فولاد ساینت 23500
14 10*10 فولاد ساینت 23600
14 15*15 فولاد ساینت 23600
14 20*20 فولاد ساینت 23600
14 25*25 فولاد ساینت 23600
14 30*30 فولاد ساینت 23500