درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع ناودانی - یکشنبه 30 خرداد 1395

نوع ناودانی ضخامت ابعاد طول تولید استاندارد قیمت بنگاه قیمت کارخانه
6 6 منظومه 1760
12 12 ناب تبریز 1720
12 6 ناب تبریز 1720
14 12 ناب تبریز 1720
16 6 ناب تبریز 1720
16 12 ناب تبریز 1720