درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع ناودانی - شنبه 16 بهمن 1395

نوع ناودانی ضخامت ابعاد طول تولید استاندارد قیمت بنگاه قیمت کارخانه
6 6 منظومه 19100
12 12 ناب تبریز 28000
12 6 ناب تبریز 26000
14 12 ناب تبریز 27500
16 6 ناب تبریز 25000
16 12 ناب تبریز 27500