لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران قیمت انواع تیرآهن - دوشنبه 27 دی 1395 - سامانه آهن ۲۰  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع تیرآهن - دوشنبه 27 دی 1395

نوع تیرآهن سایز استاندارد طول تولید واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
12 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 245000
14 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 207000
16 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 333000
18 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 399500
20 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 493000
22 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 552000
24 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 732000
27 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 952000
30 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 1238000
20 IPE کره شاخه 470000
22 IPE کره شاخه 540000
24 IPE کره شاخه 775000
27 IPE کره شاخه 935000
30 IPE کره شاخه 1120000
8 IPE ترک شاخه 165000
10 IPE ترک شاخه 223000
12 IPE ترک شاخه 215000
14 IPE ترک شاخه 196000
24 IPE ترک شاخه 690000
27 IPE ترک شاخه 855000
30 IPE ترک شاخه 1030000
14 IPE یزد شاخه 227000
16 IPE یزد شاخه 273000
18 IPE یزد شاخه 328000
20 IPE یزد شاخه 428000