درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع تیرآهن - پنجشنبه 6 خرداد 1395

نوع تیرآهن سایز استاندارد طول تولید واحد قیمت قیمت بنگاه قیمت کارخانه
14 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 238000
16 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 290000
18 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 352000
20 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 600000
22 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 685000
24 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 828000
27 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 978000
30 IPE ذوب آهن اصفهان شاخه 1235000
20 IPE کره شاخه 475000
22 IPE کره شاخه 580000
24 IPE کره شاخه 737000
27 IPE کره شاخه 914000
30 IPE کره شاخه 1130000
14 IPE ماهان 210000
8 IPE ترک شاخه 170000
10 IPE ترک شاخه 225000
12 IPE ترک شاخه 215000
14 IPE ترک شاخه 208000
24 IPE ترک شاخه 720000
27 IPE ترک شاخه 865000
30 IPE ترک شاخه 1165000
14 IPE یزد شاخه 228000
16 IPE یزد شاخه 285000
18 IPE یزد شاخه 339000
20 IPE یزد شاخه 470000