لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران قیمت انواع نبشی - یکشنبه 3 بهمن 1395 - سامانه آهن ۲۰  
درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

قیمت انواع نبشی - یکشنبه 3 بهمن 1395

نوع نبشی ضخامت ابعاد استاندارد تولید طول قیمت بنگاه قیمت کارخانه
3 40*40 فولاد ناب تبریز 6 18900
4 40*40 فولاد ناب تبریز 6 18900
4 45*45 فولاد ناب تبریز 6 17650
5 45*45 فولاد ناب تبریز 6 18000
3 50*50 فولاد ناب تبریز 6 17370
4 50*50 فولاد ناب تبریز 6 19100
5 50*50 فولاد ناب تبریز 6 18850
6 50*50 فولاد ناب تبریز 6 18400
3 60*60 فولاد ناب تبریز 6 18100
4 60*60 فولاد ناب تبریز 6 17900
5 60*60 فولاد ناب تبریز 6 18400
6 60*60 فولاد ناب تبریز 6 18400
5 63*63 فولاد ناب تبریز 6 1650
6 63*63 فولاد ناب تبریز 6 1650
5 70*70 فولاد ناب تبریز 6 18000
6 70*70 فولاد ناب تبریز 6 18100
7 70*70 فولاد ناب تبریز 6 17150
5 75*75 فولاد ناب تبریز 6 18850
6 75*75 فولاد ناب تبریز 6 18100
6 80*80 فولاد ناب تبریز 6 18400
7 80*80 فولاد ناب تبریز 6 17850
8 80*80 فولاد ناب تبریز 6 17850