درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

خرید سپری

خرید سپری - سامانه آهن ۲۰
تعداد بازدید 210 بار
میزان مورد نیاز: 1000 تن
صادرات به افغانستان از مرز ماهیرود (میل 78) 
1 سال و 3 ماه قبل|sanaeefar
خرید سپری - سامانه آهن ۲۰
تعداد بازدید 760 بار
میزان مورد نیاز: 10000
6متری 
3 سال و 10 ماه قبل|خسروتاج
خرید سپری - سامانه آهن ۲۰
تعداد بازدید 565 بار
میزان مورد نیاز: 10000
6متری 
3 سال و 10 ماه قبل|خسروتاج
خرید سپری - سامانه آهن ۲۰
تعداد بازدید 554 بار
میزان مورد نیاز: 2بندیل
 
3 سال و 10 ماه قبل|خسروتاج