درباره آهن20 آگهی‌های خرید آگهی‌های فروش مناقصه‌ها مزایده‌ها دانستنی‌های فولاد قیمت روز آگهی‌های خدمات

خرید توری

خرید توری - سامانه آهن ۲۰
تعداد بازدید 54 بار
میزان مورد نیاز: 150 برگ
توری پرسی آهنی چشمه 2*2 سانتیمتر مفتول 5 میلیمتر 
3 ماه قبل|mohammad_rezvani_429
خرید توری - سامانه آهن ۲۰
تعداد بازدید 56 بار
میزان مورد نیاز: 150 برگ
توری پرسی آهنی چشمه 1*1 سانتیمتر مفتول 4 میلیمتر 
3 ماه قبل|mohammad_rezvani_429
خرید توری - سامانه آهن ۲۰
تعداد بازدید 418 بار
میزان مورد نیاز: 90 طاقه
 
2 سال و 9 ماه قبل|davudrajaie
خرید توری - سامانه آهن ۲۰
تعداد بازدید 444 بار
میزان مورد نیاز: 2 طاقه
يك طاقه عرض 90 و يك طاقه عرض 120 
2 سال و 9 ماه قبل|h_taqavi