ورود ثبت نام کاربر گرامی خوش آمدید وارد شوید ثبت آگهی

لیست قیمت کالا و خدمات

نبشی

لیست نرخ نبشی

مرجع: آهن ۲۰ | بروزرسانی ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱:۵۲
نوع نبشی
ضخامت
ابعاد
استاندارد
تولید
طول
قیمت بنگاه
قینت کارخانه
نبشی 30*30
3
30*30
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4800
نبشی 40*40
3
40*40
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4800
نبشی 40*40
4
40*40
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4770
نبشی 50*50
5
50*50
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4760
نبشی 50*50
4
50*50
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4780
نبشی50*50
3
50*50
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4800
نبشی 50*50
6
50*50
کیلوگرم
فولادناب تبریز
6
0
4800
نبشی 60*60
5
60*60
کیلوگرم
فولادناب تبریز
6
0
4780
نبشی 60*60
6
60*60
کیلوگرم
فولادناب تبریز
6
0
4760
نبشی70*70
5
60*60
کیلوگرم
فولادناب تبریز
6
0
4800
نبشی70*70
6
60*60
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4950
نبشی 70*70
4
60*60
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4970
نبشی 70*70
3
60*60
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4960
نبشی 80*80
6
70*70
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4960
نبشی 70*70
4
70*70
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4960
نبشی70*70
7
70*70
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4750
نبشی 80*80
6
80*80
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4730
نبشی 80*80
8
80*80
کیلوگرم
فولاد ناب تبریز
6
0
4740